Blogger
Image default
Zorg

De beste verzekering voor zwangere vrouwen en mensen die regelmatig naar de fysio moeten

Zwanger? Wat een feest, gefeliciteerd! Hoop, liefde en blijdschap overheersen waarschijnlijk jullie dagen. Tegelijkertijd breekt er een tijd aan waarin veel geregeld moet worden. Een

zorgverzekering zwangerschap bijvoorbeeld met inbegrepen verloskundige hulp en kraamzorg. Vanuit de basisverzekering bij Salland heeft u recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van de verloskunde-zorg. De zorgzoeker op Salland.nl maakt het mogelijk een afgewogen keuze te maken voor een zorgverlener waar Salland contact mee heeft. Wat de kraamzorg betreft, zult u een wettelijke eigen bijdrage moeten betalen. Om de kosten binnen de perken te houden, raden we aan Plus of Top te kiezen. Deze aanvullende verzekeringen van Salland geven recht op 60% vergoeding.

Zorgverzekering fysiotherapie

Het doel van oefentherapie en fysiotherapie is om lichamelijke klachten en beperkingen te verminderen, te laten verdwijnen en voor de toekomst te voorkomen. Het uiteindelijke doel is een pijnvrij en mobiel(er) leven. Bent u ouder dan 18? Vanuit de basisverzekering heeft u geen recht op vergoeding van oefen- en fysiotherapiebehandelingen. Met een Start, Extra, Plus of Top zorgverzekering fysiotherapie wel. Het gaat dan om respectievelijk 6, 9, 15 en 25 zittingen per kalenderjaar. Wat betreft Plus en Top wordt op www.salland.nl de volgende aanvulling gegeven: “ (…) Top/Plus: 15/25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan voor dezelfde aandoening maximaal 9 zittingen manuele therapie** (…) “.

Misschien vraagt u zich af wat precies wordt bedoeld met een zitting. We lichten het toe.

–        telefonische afspraak  = 0,5 zitting

–        screening = 0,5 zitting

–        intake en onderzoek na screening = 0,5 zitting

–        groepszitting 3 tot 10 personen = 0,5 zitting

–        overige = 1 zitting.

Voor fysio- en oefentherapie wordt geen wettelijke eigen bijdrage in rekening gebracht. Het verplicht eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico gelden wel. Een uitzondering vormen gesuperviseerde behandelingen door een fysio bij artrose in een heup of knie. In deze gevallen geldt een vrijstelling van het verplicht eigen risico (niet van het vrijwillig eigen risico).

https://www.salland.nl/