Blogger
Image default
Banen en opleidingen

Bij welke beroepen is een VOG nodig?

Een VOG is nodig bij meerdere beroepen. Vooral bij beroepen waar u te werk gaat met kwetsbare personen, vertrouwelijke gegevens, vertrouwelijke middelen/voorwerpen of geld. Uw werkgever kan u dan verzoeken om een VOG aan te vragen. 

Beroepen waarbij een VOG wettelijk verplicht is zijn: taxichauffeurs, onderwijzers, gastouders. Ook kan een VOG worden aangevraagd als uw vrijwillig of tijdelijk te werk gaat. Een VOG kan u ook helpen bij het verkrijgen van een visum, bij emigreren en bij een lidmaatschap van een schietvereniging. 

Geldt er geen wettelijke verplichting voor een VOG? Dan mag een werkgever zelf bepalen of diegene een VOG nodig heeft. 

Ook voor overheidsfuncties of gemeentelijke functies is een VOG nodig. In principe is een VOG voor bijna elke chauffeur-functie nodig. Dus ook een buschauffeur heeft een VOG nodig. Een chauffeur is namelijk verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van burgers, de veiligheid van een grote groep mensen ligt bij chauffeurs.  

Doorlopende screening taxibranche en kinderopvang

Taxichauffeurs moesten voorheen voor het krijgen van een chauffeurspas om de vijf jaar een VOG aanvragen. Echter werd er pas na vijf jaar bekend of een taxichauffeur een strafbaar feit had gepleegd in de tussentijd. Sinds 1 juli 2011 worden taxichauffeurs voortdurend gescreend door de Dienst Justis. Zo kan de vergunning van taxichauffeurs direct ingenomen worden bij een strafbaar feit. 

In de kinderopvang wordt ook een voortdurende screening uitgevoerd. 

Een VOG wordt niet afgegeven wanneer iemand een strafbare gedraging heeft gepleegd. Justis zal beoordelen of de desbetreffende persoon een belemmering zal zijn voor het doel waarvoor de VOG aangevraagd wordt. 

Voor elke beroepsfunctie gelden er verschillende strafbare feiten die de VOG aanvraag kunnen belemmeren. Een persoon die fraude heeft gepleegd zal geen VOG krijgen als degene boekhouder wilt worden. Dezelfde persoon zal wel kunne werken als diegene is veroordeeld voor rijden onder invloed.