Blogger
Image default
Zakelijk

De laatste loodjes van trainingen OR

Het afsluiten van trainingen OR heeft veel voordelen voor de huidige functie die binnen een bedrijf vervuld wordt. Zo zijn er een aantal vaardigheden die expliciet gestimuleerd worden, terwijl het daarnaast zo is dat er kennis wordt opgedaan voor situaties die wellicht voor kunnen komen. Denk hier bij bijvoorbeeld aan de volgende voorbeelden:

  • Conflicten tussen het bestuur en de werknemers
  • Stakingen
  • Onenigheid met de vakbonden
  • Grote diversiteit binnen de groep
  • De leidinggevende meldt zich ziek

In zulke gevallen kan het waardevol zijn om door middel van trainingen OR voorbereid te zijn.

Voorbereid zijn door middel van de cursus

In situaties die moeilijk voor te bereiden zijn is het belangrijk een bepaalde set van eigenschappen te hebben. Standvastigheid bijvoorbeeld, en ook het bestendig zijn tegen stress. Toch zijn er ook vaardigheden aan te leren die helpen in zulke situaties. Dan gaat het bijvoorbeeld over manieren om de mensen om je heen in goede banen te leiden, notulen te maken voor latere referentie en dergelijke. Al in al laat dit zien dat het zeer nuttig kan zijn om trainingen OR te volgen.

Het persoonlijke effect

Het blijft natuurlijk altijd een persoonlijke kwestie, het volgen van trainingen OR. Het is namelijk zo dat verschillende mensen verschillende doelen hebben wanneer ze zich inschrijven voor een opleiding, cursus of training. Het valt dan ook te bezien wat ieder er zelf uithaalt. Sommige mensen zijn sterk met presenteren, terwijl anderen dat in veel mindere mate zijn. Anderszins kan het ook zijn dat iemand goed kan leiden, terwijl de ander dat weer niet kan. Ook zijn er zaken waarmee de meeste mensen wel tot op zekere hoogte last hebben. Denk bijvoorbeeld aan kritiek aannemen. Zulke elementen komen allemaal naar voren tijdens de hier boven beschreven trainingen.

Voor meer info : http://www.academy4-or.nl/