Blogger
Image default
Dienstverlening

Kies Uw advocaat, ook als U een rechtsbijstandsverzekering heeft.

Kies Uw advocaat.

Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering is populair. Niet alleen particulieren gaan daartoe over, maar ook steeds meer bedrijven wensen zich op die manier in te dekken tegen de hoge kosten van de advocatuur. Wanneer zich een conflict voordoet is de verzekerde verplicht dat eerst te melden, aan de rechtsbijstandsverzekering. Deze gaat dan doorgaans zelf aan de slag in een poging het conflict op te lossen.
Maar al te vaak blijkt een juridisch probleem niet te vallen onder de dekking van de verzekering. Verzekeringsmaatschappijen keren nu eenmaal niet graag uit. En als zij tot uitkering moeten overgaan, dan proberen zij hun schade te beperken. Dat is alleszins begrijpelijk, tenminste vanuit de optiek van de verzekeraar.
Het belang van U, als verzekerde, kan heel anders liggen. U kunt er baat bij hebben zo spoedig mogelijk een advocaat van Uw keuze bij de kwestie te betrekken. Dat kan duur uitpakken voor de verzekeraar. Zij hebben immers met een aantal advocatenkantoren vaste contracten tegen lage en scherp uitgehandelde tarieven. Het komt vaak voor, dat de verzekeraar, op het moment dat een advocaat moet worden ingeschakeld, de verzekerde verwijst naar één van hun contractsadvocaten. Wanneer de verzekerde vervolgens aangeeft, gebruik te willen maken van de eigen vertrouwde advocaat wordt zo mogelijk de maximale uitkering gelimiteerd, tot een lager bedrag dan in de polis voor de verlening van rechtsbijstand is overeengekomen.

Vrije advocaatkeuze Kies Uw eigen advocaat.

Op 22 juni 1987 heeft de Raad van de Europese Gemeenschappen een richtlijn opgesteld, waarbij in de polis van de rechtsbijstandsverzekering uitdrukkelijk moet worden opgenomen dat de verzekerde zèlf zijn advocaat mag kiezen, tenminste wanneer het tot procederen komt.

Deze bepaling is duidelijk. Toch pogen rechtsbijstandsverzekeraars zelf te beslissen welke advocaat in een bepaald geval rechtsbijstand verleent.

Er zijn een aantal gerechtelijke procedures, waarbij de aanwezigheid van een advocaat niet is vereist. Bijvoorbeeld kantongerechtsprocedures, waaronder arbeidsrechtszaken.
Rechtsbijstandsverzekeraars geven voor kantongerechtsprocedures doorgaans geen dekking voor advocaatkosten. Deze kwestie is ter beoordeling aan de Hoge Raad voorgelegd. Deze heeft op haar beurt de vraag weer doorgeschoven naar het Europese Hof van Justitie.

Kenners verwachten dat het Europese Hof positief zal besluiten, hierdoor zullen verzekerden in de toekomst in alle gevallen vrij hun advocaat kunnen kiezen.

Voor meer info : http://www.mulders-advocaten.nl