Blogger
Image default
Dienstverlening

EOD: nooit overbodig

EOD

Het is zo, pak hem beet, alweer drie jaar geleden dat mijn vriend vroeg hoe ik dacht over het laten zetten van een nieuw huis. Al geruime tijd woonden wij aan de kust in een zeer armoedig huisje en wij hadden al snel in de gaten dat restaureren waarschijnlijk veel meer geld zou gaan kosten dan nieuwbouw. Daarbij was de locatie van onze woning niet optimaal en, zo hadden wij gehoord, er kwam binnenkort een tweetal kavels vrij dat voor ons heel veel kansen bood. In de beschrijving van de gemeente werd geschreven dat we zelf, voordat we overgingen tot definitieve koop, contact op moesten nemen met de EOD. In eerste instantie vroeg ik mij af waarom wij de EOD van Leemans zouden moeten contacteren? Het werd ons echter verteld dat de EOD voor ons kon nagaan of er allicht nog explosieven op het terrein aanwezig waren. Wij dachten dat dit een grapje was maar de gemeente verzekerde ons dat het een essentiële voorwaarde was dat de EOD een onderzoek zou uitvoeren voordat wij onze handtekening onder het koopcontract zouden kunnen zetten. Ik deed er in het begin een beetje lacherig over, wat zou de EOD nou kunnen vinden in de grond waar wij ons nieuwe huis op zouden gaan bouwen? Maar omdat wij ertoe gedwongen werden heb ik contact opgenomen met de EOD en ik kan nu niet anders zeggen dan dat dat een van de beste beslissingen is geweest die ik tot nu toe in mijn leven heb gemaakt, afgezien van het feit dat ik ‘ja’ heb geantwoord op de vraag van mijn vriend of ik met hem wilde trouwen. In het onderstaande zal ik kort beschrijven aan welk noodlot wij zijn ontsnapt en wat er allemaal in de bodem gevonden is waar wij ons huis uiteindelijk op hebben kunnen bouwen.

EOD: nooit overbodig

Zoals ik al aangaf hadden mijn partner en ik een kavel aan de kust op het oog en om daar ook werkelijk een huis op te mogen bouwen moest de EOD een onderzoek uitvoeren naar eventuele explosieven die nog in de grond zouden kunnen zitten. Voordat ik de EOD belde besloot ik eens mijn eerste stappen op het gebied van regionaal bibliotheekbezoek te zetten waar ik mij wilde gaan verdiepen in de lokale geschiedenis. Ik vond een werkje over de Tweede Wereldoorlog waar ik van jongs af aan al erg in geïnteresseerd ben geweest. Tot mijn grote schrik ontdekte ik dat er in mijn woonplaats gedurende de oorlog hevig was gevochten en dat daar de nodige bommen bij waren afgeworpen in en om het gebied waar mijn vriend en ik ons nieuwe stulpje wilden laten bouwen! Dit was wel even schrikken! Wellicht dat een onderzoek door de EOD toch niet zo’n raar voorstel was van de gemeente, dat realiseerde ik mij nu erg goed. Ik las aandachtig verder en ik kwam tot de conclusie dat een mens zich gelukkig mag prijzen met een dienst als de EOD want als deze er niet was dan kon je bij het omspitten van je tuintje wel eens zomaar op een onontploft explosief stuiten! Hier gingen mij de haren recht van overeind staan en daarom heb ik tegen mijn vriend gezegd: ‘Lieverd, het maakt niet uit hoeveel het ons gaat kosten, maar ik wil dat de EOD onze kavel onderzoekt!’. In het begin was hij wel een beetje terughoudend maar toen ik hem mijn argumenten had voorgelegd zag hij ook de ernst van de zaak in. En zo geschiedde het dus dat wij de EOD gevraagd hebben of zij de kavel die wij op het oog hadden eens grondig zouden willen onderzoeken, en wij prijzen de heer nog iedere dag op blote knieën voor het feit dat wij tot deze beslissing zijn gekomen.

Hoe dit alles afliep

We voegden daarom ook maar meteen de daad bij het woord: wij belden de EOD om een afspraak te maken. Gelukkig konden ze al heel snel langskomen want ik zat toch wel een beetje in spanning over wat ze eventueel zouden gaan vinden. Het kon natuurlijk altijd zo zijn dat ze iets heel gevaarlijks zouden kunnen vinden en zolang dat daar nog in de grond verborgen lag liepen wij, of wie dan ook maar, de kans om gruwelijk gewond te raken of zelfs erger! Gelukkig was de EOD er binnen een week en zijn zij meteen een diepgravend onderzoek gestart. Dit onderzoek bestond uit de volgende punten:

  • er werd intensief gekeken naar de geschiedenis van het omliggende gebied
  • er werden bodemmonsters genomen om te kijken naar de samenstelling van de grond
  • mannen met metaaldetectoren speurden het hele gebied af op zoek naar eventuele explosieven
  • terwijl dit alles gebeurde werd iedereen die belangstelling toonde op een veilige afstand gehouden

Uiteindelijk kregen wij het bericht van de EOD dat er inderdaad een explosief gevonden was in onze kavel. Wat schrokken wij ons een hoedje! Gelukkig maar dat de EOD precies wist hoe ze dit varkentje zouden moeten wassen en ze hebben dan ook meteen de gebruikelijke procedure van de EOD in werking gesteld om de boel onschadelijk te maken. U zult begrijpen dat heel het dorp hier voor uitliep want de actie zou allemaal ter plaatse worden volbracht. Met een druk op de knop veroorzaakten de mannen in witte pakken een grote boem en daarmee ontstond er een enorme zandvulkaan. Wij hebben genoten van het schouwspel en zijn blij dat wij nu veilig zijn.

Voor meer info : http://www.leemansspeciaalwerken.nl/pagina/81/EOD.html