One way research

//Asbest inventarisatie

Dienstverlening | | 31. maart, 2014

Asbest inventarisatie

Iedereen weet dat de aanwezigheid van asbest alarmerend kan zijn. Wanneer er asbest gevonden wordt in je huis, schuur, garage of op een openbare plek, dient men zeer voorzichtig te zijn met de omgang met en blootstelling aan deze stof. Soms wordt er onderzoek gedaan in gebouwen naar de aanwezigheid van asbest. Dit wordt asbest inventarisatie genoemd. Vaak is hier sprake van bij oude gebouwen, die het risico lopen asbest te bevatten. Zo’n onderzoek wordt uitgevoerd door deskundigen en specialisten afkomstig van een gecertificeerd bedrijf. Dit omdat er zeer voorzichtig en accuraat omgegaan dient te worden met asbest, om de gezondheidsrisico’s te beperken. Wat veel mensen niet weten is dat asbest in feite gewoon een product is bestaande uit natuurlijke mineralen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels, van hele fijne structuur. Op sommige plekken wordt asbest zelfs gewonnen als delfstof, wat moeilijk in te denken is gezien het gevaarlijke imago dat asbest heeft. Dit gevaarlijke imago wordt gevormd door de gezondheidsbedreigende effecten die veroorzaakt kunnen worden als de vezels van asbest in de lucht komen en ingeademd worden. Om deze reden is asbest inventarisatie van groot belang om erachter te komen of er asbest in uw gebouw schuilt. Zijn er aanwijzingen dat er asbest in de buurt is of heeft u twijfels? Zorg er dan voor dat er deskundigen langskomen voor een asbest inventarisatie.

Bang voor asbest? Asbest inventarisatie biedt uitkomst

Een asbest inventarisatie geeft u duidelijkheid of er asbest in een gebouw aanwezig is. Daarbij wordt u geïnformeerd om welk soort (of welke soorten) asbest het gaat, waar het zich bevindt en in welke staat het materiaal verkeert. Vaak worden er bij een asbest inventarisatie risicoklassen gebruikt, aan de hand waarvan wordt bepaald onder welke omstandigheden het verwijderd mag worden. Onderdeel van de asbest inventarisatie is een risicobeoordeling waarbij gekeken wordt naar de mogelijke risico’s. Als de (gezondheids)risico’s zodanig hoog zijn dat de mensen in en om het gebouw gevaar lopen, wordt de asbest op korte termijn verwijderd. Soms laat men de stof, na een asbest inventarisatie, zitten, omdat de het materiaal bijvoorbeeld in ‘vaste’ staat verkeerd en de kans dat er vezels ingeademd worden miniem is. Een asbest inventarisatie bestaat over het algemeen uit een inspectie van een gebouw, waarbij een monstertje van eventueel aanwezige asbest wordt afgenomen, wordt geanalyseerd en gerapporteerd. De potentiële gezondheidsrisico’s worden aan de hand daarvan nader vastgesteld. Omdat asbest in potentie gevaarlijk is, is een inventarisatie van de risico’s en een evaluatie daarvan vaak verplicht. Er bestaat verschillende vormen van een asbest inventarisatie, namelijk drie soorten inventarisaties.

  • Type A inventarisaties: hierbij wordt er een visuele inspectie gedaan in combinatie met monsterafname van verdachte materialen. Deze monsters worden beoordeeld, waarna het risico wordt bepaald na een analyse in het laboratorium.
  • Type B inventarisaties: dit is een aanvullend destructief onderzoek en vormt in die zin een aanvulling op de type A asbest inventarisatie. Ook de onzichtbare asbestverdachte toepassingen worden hierbij onderzocht, vooral in de fundering of constructie van een gebouw (tijdens het slopen of strippen).
  • Type G inventarisaties: bij deze asbest inventarisatie kijkt men voornamelijk naar het gebruik van het gebouw. Het is net als type B, een aanvulling op type A. Wat type G extra heeft is een risicobeoordeling die gericht is op de gebruikssituatie van het gebouw en het opstellen van een asbestbeheersplan volgens bepaalde voorschriften.

I4solutions kan u een deskundige type G asbest inventarisatie bieden, conform de noodzakelijke voorschriften en regels. Welk type asbest inventarisatie ingezet wordt, wordt waarschijnlijk nader bepaald door het gespecialiseerde, gecertificeerde bedrijf dat ingeschakeld wordt. De verschillende typen onderzoek hangen waarschijnlijk samen met de ernst, de hoeveelheid, de staat van het materiaal en de staat van het gebouw. Indien een groot gebouw in z’n geheel gestript wordt, terwijl het bewoond wordt en veel asbest bevat zal er waarschijnlijk op korte termijn een grote inventarisatie plaatsvinden. Dit om de risico’s voor de inwoners zo snel mogelijk in te schatten en zo snel mogelijk maatregelen te nemen om deze eventuele risico’s te beperken.

Asbest inventarisatie en gezondheid

Inventarisaties zijn van groot belang, hoewel asbest niet altijd gevaarlijk hoeft te zijn. Of er risico’s aan asbest gebonden zijn, is er afhankelijk van de situatie. Zolang asbest in gebonden (vaste) staat verkeerd, zijn er in feite geen risico’s voor de gezondheid. Deze risico’s ontstaan pas als er losse asbestvezels kunnen worden ingeademd en vast kunnen lopen in de luchtwegen en longblaasjes. De longen/luchtwegen hebben een natuurlijk opruimsysteem dat een deel van de asbest zal ‘opruimen’, maar vezels die hiervoor te groot zijn kunnen hun eigen weg in het lichaam vervolgen en zich bijvoorbeeld via de lymfebanen verspreiden en op andere plekken terecht komen. Hierdoor kan men op lange termijn ernstig ziek worden, maar de gezondheidsrisico’s zijn wel afhankelijk van enkele zaken:

  • de hoeveelheid ingeademde asbestvezels
  • de blootstellingsduur

Beide zaken spelen een grote rol in het risico dat je als persoon loopt om ziek te worden. Vaak merkt men pas iets van de blootstelling op lange termijn, extra gevaarlijk dus! Wanneer een gebouw gesloopt dient te worden of asbesthoudend materiaal verwijderd moet worden tijdens een verbouwing o.i.d., is er een sloopmelding nodig. Bij het verwijderen van asbest moet ook altijd een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn, een wettelijke verplichting sinds 2005. Al met al is het van groot belang dat tijdig een asbest inventarisatie plaatsvindt als er enige tekenen zijn die duiden op de aanwezigheid van asbest.

Voor meer info : http://www.i4solutions.nl/asbest-inventarisatie
Next | Previous
Theme made by Igor T. | Powered by WordPress | Inloggen | | RSS | Back to Top